PMDS – en svårare form av PMS

PMDS påverkar det dagliga livet och är en svårare form av PMS. Ibland kan symptomen bli bättre bara du blir medveten om att du lider av PMDS. Det finns också läkemedel som kan lindra symptomen.


pmds en svårare form av pmsPreMenstruella Dysforiskt Syndrom

PMDS är en svårare form av PMS. Lider du av PMDS så påverkar dig så pass mycket att du har svårt att fungera i det dagliga livet. Det är vanligt med depression, självmordstankar och personlighetsförändringar.

PMDS drabbar ungefär fyra procent av alla kvinnor.

Har du PMDS?

För att få diagnosen PMDS måste fem av kriterierna nedan stämma in på dig (varav ett ska vara bland de fem översta):

 • Nedstämdhet
 • Irritabilitet
 • Humörsvängningar
 • Ångest
 • Minskat intresse för dagliga aktiviteter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet/minskad energi
 • Aptitförändring/sötsug
 • Sömnstörningar
 • Känsla av kontrollförlust
 • Bröstspänningar och svullnad 

Andra liknande diagnoser

Även fast symptomen verkar stämma in på dig så behöver du inte lida av PMDS. Stressar du väldigt mycket samtidigt som du får PMS kan du just den månaden få en starkare PMS.

Om du lider av depression, bipolär syndrom eller paniksyndrom så kan dessa diagnoser förvärras när du har PMS.

PMDS kan även misstolkas för kronisk trötthet eller utbrändhet.

Behandling

Blir du medveten om att du lider av PMDS kan det underlätta symptomen. När du får insikt om sjukdomen kan du hantera symptomen bättre när du vet varför du känner som du känner och att det kommer att gå över.

Läkemedel

Det finns bara ett antidepressivt läkemedel som har visat effekt mot PMDS i större studier: Premalex, som är en Serotonin-återupptagshämmaren. Medicinen kan tas kontinuerligt men också en till två veckor innan mens.

P-piller

Det finns även p-piller som kan ge en positiv effekt, exempelvis p-pillret Yaz har visat sig ge god effekt mot PMDS. Däremot kan det vara riskabelt att ge p-piller då det även kan förvärra PMDS:en när man tillför hormoner.

GnRH-agonister

Har du väldigt svår PMDS och inga behandlingar hjälper kan du få GnRH-agonister.