Vad är PMS?

Var tredje kvinna har PMS till den grad att humöret och kroppen, varje månad, förändras dagarna innan menstruation.


Vad är PMS?

Vid PMS blir livet lite mörkare.

Hormonell berg-och-dalbana

Vid ägglossningen som sker varje månad höjs hormonet progesteron i kroppen väldigt snabbt. Blir ägget inte befruktat sänks hormonnivån lika snabbt igen.

Ny forskning som har identifierat orsakerna för PMS visar att det kvinnor som lider av PMS inte har större hormonsvängningar än andra. Istället kan de dock vara mer känsliga på svängningarna trots samma nivåer.

PMS har dock ett samband med menscykeln och mer specifikt tiden mellan ägglossning och menstruation, vilket är tiden då progesteronnivåerna fluktuerar. Därför har man traditionellt kopplat ihop progesteron till PMS även om inget samband är klarlagt. En vitt spridd teori är att det är nedbrytningsprodukter av progesteron som orsakar symtomen.

Man har även identifierat brist på en del hormoner och ämnen och har sett att besvären minskat med behandling mot en del av dessa brister:

  • Serotoninbrist: Svår PMS kan behandlas med SSRI-preparat (serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används bl.a. också vid depression.
  • Magnesium- och kalciumbrist
  • Andra orsaker under utredning: Endorfiner, GABA, prolaktin.

Du kan lindra med egenvård

Vet du med dig att du lätt får PMS som påverkar dig och din omgivning negativt kan det vara bra att först och främst tala om det för din omgivning. Då kan du få en ökad förståelse och utrymme att vara irriterad eller ledsen.

Mår du mycket dåligt vid PMS eller PMSD ska du dock söka vård för behandling.